Frivilligcenter - FrivilligeSyddjurs

Gå til indhold

Hoved menu:

Projekter
Frivilligcenter
 i 
Syddjurs Kommune
Med henblik på at skabe og vedligeholde et samlet overblik over aktiviteterne på det frivillige sociale område, er der ønsker om at etablere et virtuelt Frivillighedscenter i Syddjurs Kommune.
Erfaringen viser, at der ikke er behov eller ønske om et permanent kontor, der organiserer og servicerer det frivillige arbejde, men at der er behov for at støtte og synliggøre det frivillige sociale arbejde, suppleret med periodiske åbningstider i et mødested eller periodisk kontor, der er de fysiske rammer for et Frivillighedscenter.
 
Frivilligcenter visioner:
Frivilligcenter bygger på en vision om at samordne og udvikle de forskellige former for social involvering og skabelse af mellemmenneskelige relationer, som i høj grad kendetegner det aktive medborgerskab.
Det er ønskeligt at forbedre forudsætninger og rammer for en øget lokal indsats, som enga-gerer netværk af enkeltpersoner, foreninger og virksomheder i arbejdet for at styrke socialt udsatte borgeres livskvalitet, vilkår og kontakt til omverdenen. 
Frivilligcenters opgave:
 1. at medvirke til at udvikle og skabe nye sociale aktiviteter og initiativer rettet mod udsatte borgere og sikre kontinuitet i de allerede eksisterende aktiviteter.   
 2. at være sparring/konsulent/supervisor for de frivillige ildsjæle, der arbejder med frivilligt socialt arbejde, samt samordne aktiviteterne, hvor det er hensigtsmæssigt. 
 3. at synliggøre og anerkende det frivillige sociale arbejde således, at den frivilliges indsats bliver anerkendt, respekteret, værdsat og belønnet.
 4. at støtte og medvirke til vidensdeling, erfaringsudveksling og netværksdannelse på tværs af det frivillige sociale arbejdes forskellige aktive repræsentanter. 
 5. at være aktiv i etablering af en årlig Frivillighedsmesse, hvor kommunens sociale frivillig-kræfter kan skabe nye relationer og udveksle ideer.   
 6. at oprette en årlig prisuddeling, som har til formål at anerkende og synliggøre det frivillige sociale arbejde. Frivillighedsprisen uddeles til en social ildsjæl (eller gruppe af ildsjæle), som har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats til gavn for udsatte borgere.
 7. at oprette og drive web portalen "Omsorgsnet.dk" 
 8. at støtte udnyttelse af IT i forbindelse med frivillige foreningers drift og administration.
 9. at arbejde med at sikre at offentlig støtte til frivilligt socialt arbejde anvendes til frivilligt socialt arbejde.
 10. at være aktiv i etablering af sociale initiativer og aktiviteter, der har til hensigt bringe udsatte borgere ud i samfundet blandt resten af befolkningen.
 11. at tilskynde virksomheder, foreninger og enkeltpersoner til at fremme den sociale frivillige indsats.
 12. at medvirke til at skabe en inkluderende frivillighedskultur, hvor ensomme og socialt udsatte indgår som aktive frivillige i den sociale indsats, rettet mod andre end dem selv.  
 13. at medvirke til skabelse af en bred og mangfoldig frivillighedskultur, hvor repræsentanter fra alle samfundsgrupper, uanset alder, køn, uddannelse, og etnicitet indgår i indsatsen for at forbedre vilkårene for kommunens psykisk sårbare, socialt udsatte og svage ældre.
 14. at medvirke til etablering af en alsidig social indsats, hvor både den pensionerede håndværker og gymnasieeleven kan bidrage med netop deres specifikke kompetencer og ressourcer til gavn for målgruppen.
 15. at medvirke i udviklingen af gode betingelser for at kommunens virksomheder og organisationer kan involvere sig i det sociale arbejde.
 16. at udvikle tværgående samarbejdsstrukturer som både matcher foreningerne og de enkeltpersoner, som ønsker at yde en social indsats.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu