Seniorer - FrivilligeSyddjurs

Go to content

Main menu:

Foreninger

Seniorer

Foreningen

Kontakt

Telefon

By

Aktivitetscenter Vikingegården

Bende I. Andersen

29116047

8560 Kolind

3F Efterlønsklub og pensionistforening

Peter Sloth

8444 Balle

Balle Hyllested Rosmus PF

Lis Tornbjerg

86337211

8444 Balle

Beboer-pårørenderådet v. Ringparken

Karl Jakobsen

87535900

8550 Ryomgård

Bruger pårørenderåd Mørke/Ådalen

Lene Jensen

86974301

8544 Mørke

Høreforeningen SL

Birthe R. Andernsen

86974168

8544 Mørke

Håndarbejdscafeén på Ringparken

Hanne Sørensen

23955563

8581 Nimtofte

Kolind Pensionistforening

Rasmus Poulsen

86392072

8560 Kolind

Lindegårdens Svømmehold

Minna Thomassen

8544 Mørke

Midtdjurs Pensionistforening

Kirsten Hansen

86396605

8550 Ryomgård

Motion og samvær, Rønde

Else Munk

86371184

8410 Rønde

Mørke Datastue

Michael Thomas

86468545

8544 Mørke

Mørke Ådalens Efterløn og PF

Oskar Balle

29422142

8544 Mørke

Nørkleholdet Lindegården

Jytte Schnell

86376266

8544 Mørke

OK Klubben Ebeltoft

Bent Søndergård

42193017

8400 EBeltoft

Optimisten Midtdjurs

Benny Thomsen

86394893

8550 Ryomgård

Optimistklubben Thorsdager

Else Frederiksen

86379095

8410 Rønde

Pensionistavisen Rosenholmeren

Poul Andersen

86994560

8543 Hornslet

Ringparkens Aktivitetsudvalg

Inger Andersen

51220724

8560 Kolind

Rosengårdens EDB Gruppe

Svend Bargisen

21260164

8543 Hornslet

Rosengårdens Kulturudvalg

Eva Jensen

40335039

8543 Hornslet

Rønde og Omgens PF

Poul R. Poulsen

40412722

8410 Rønde

Syddjurs Seniorer

Bent Schouw

32182764/50478064

8400 Ebeltoft

Syddjurs Seniororkester

Birgit Heinsen

86343028

Søhusparkens Venner

Lisbet Blak

86367430

8400 Ebeltoft

Trif senior 60+

Søster Ibsen

Vennekredsen v. A-huset i Rønde

Anni Juhl

ÆldreSagen LK Ebeltoft

Birgitte A. Bisp

ÆldreSagen Rosenholm

Poul Andersen

ÆldreSagen Rønde

Kate Kahl

ÆldreSagen Midtdjurs

Ove Buus

Ebeltoft Bridgeklub

Thomas Skat-Rørdam

86344566

8400 Ebeltoft

Ebeltoft Folkedansere

Geert Holst Jørgensen

40744039

8400 Ebeltoft

Fredags-Bridge/Ebeltoft

Grethe Holt Roesen

21249924

8400 Ebeltoft

Morgensvømmerne

Hans Skov

86341188

8400 Ebeltoft

Optimistklubben Thorsager

Svend Pedel

86379095

8410 Rønde

Torsdag-Bridge

Kirsten Petersen

28442631

8400 Ebeltoft

Thorsager Og Omegns Folkedans

Henning Hartmann Jensen

86362085

8410 Rønde

Ældreklubben Møllen

Holger Mygind

8581 NIMTOFTE

Kalø Bridgeklub

Bente Elkær

86371221

8410 RØNDE

Vævekredsen

8400 EBELTOFT

Tirstrup Omsorgsklub

Grethe Christensen

86337499

8444 BALLE

Tirstrup og Omegns Pensionist- og Efterlønsforening

Henry Skeem

86363573

8400 EBELTOFT

PEB Pensionisters og efterlønneres Bowlingklub

Jonna Sørensen

86365327

8420 KNEBEL

Nørkleholdet

Clara Foged

8544 MØRKE


Back to content | Back to main menu